Podmínky použití

Služba „Fronius „Customer Self Service“ je elektronický informační servis, který umožňuje našim zákazníkům, v době funkčnosti systému, online přístup k údajům souvisejícím s jejich obchodními aktivitami se společností Fronius. Tento informační servis není k dispozici během periodických údržbových prací na našem ERP systému. Společnost Fronius si vyhrazuje všechna práva vztahující se k celkovému designu služby „Customer Self Service“, zejména pokud jde o texty, grafiku, rozložení a software. Tato vlastnická práva nejsou omezena jen na současné grafické ztvárnění této služby, ale zahrnují také veškeré budoucí změny a zdokonalení. Jakákoliv forma předávání vyvolaných/zobrazených údajů třetím osobám, či jejich zveřejňování, je výslovně zakázaná. Zakázané je rovněž získané či zobrazené údaje jakoukoliv formou reprodukovat nebo je zpětně využívat. Používat službu „Customer Self Service“ jsou oprávněni pouze zákazníci společnosti Fronius nebo držitelé licence.