Warunki korzystania

“Customer Self Service” firmy Fronius to elektroniczna usługa informacyjna, która zapewnia naszym klientom dostęp przez Internet, podczas dostępności systemu Fronius, do danych pojawiających się w trakcie kontaktów biznesowych z firmą Fronius. Usługa nie jest dostępna podczas okresowych prac konserwacyjnych w systemie ERP. Firma Fronius zastrzega sobie wszelkie prawa własności do ogólnego projektu “Customer Self Service”, w szczególności w odniesieniu do tekstów, grafiki, układu i oprogramowania. Prawa własności nie są ograniczone do obecnego kształtu zakresu usługi, lecz obejmują również wszelkie przyszłe ulepszenia i zmiany. Ujawnianie jakichkolwiek pobranych / wyświetlanych danych stronom trzecim jest zabronione. Zabronione jest również powielanie lub w inny sposób ponowne wykorzystywanie jakichkolwiek danych pobranych i / lub wyświetlonych. Tylko klienci / licencjobiorcy Fronius są uprawnieni do używania “Customer Self Service”