podmienky použitia

„Customer Self Service“ spoločnosti Fronius je elektronická informačná služba, prostredníctvom ktorej môžu naši klienti získať počas priamej dostupnosti systému prístup cez internet k svojim údajom v súvislosti s realizáciou svojich obchodov so spoločnosťou Fronius. Informačná služba nie je k dispozícii počas pravidelných údržbových prác nášho systému ERP. Vyhradzujeme si všetky práva vzhľadom na celkový dizajn služby „Customer Self Service“, najmä pokiaľ ide o texty, grafiku, úpravu a softvér. Tieto práva nie sú obmedzené na súčasný vzhľad a stvárnenie informačnej služby, ale obsahujú a zahŕňajú aj všetky budúce zmeny, odchýlky a vylepšenia. Akákoľvek forma odovzdávania alebo zverejňovania načítaných/zobrazených údajov je výslovne zakázaná. Okrem toho je zakázaná akákoľvek forma reprodukovania či opätovného použitia načítaných/zobrazených údajov. Oprávnenie na používanie služby „Customer Self Service“ majú výlučne klienti spoločnosti Fronius alebo nadobúdatelia licencie.